• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ovacikbelediyebaskanligi

Ovacık Tarihçe

İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI :

İlçenin Tarihçesi ve Coğrafi Yapısı :

İlçenin Tarihçesi :

İlçemizde Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde bulunan gerdek boğazı ve Karasin kaya mezarları Paflagonya dönemini yansıtmaktadır. 1350 tarihinde Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak beyliği, Çerkeş Kazasına bağlanmıştır.

Osmanlı tarihçileri Şemseddin SAMİ ve Ali CEVAT’ ın araştırmalarına göre 1869 tarihli Kastamonu salnamesinde ilçemizin ismi ULAK (ŞEHBETTTÜN) olarak belirtilerek ,25köyü,2145 hanesi ve 7381 nüfusu ile Çerkeş ilçesine bağlı bir nahiye olduğu bilgieri yer almaktadır. Ayrıca o dönemlerde Amasra Limanı-Çankırı-İç Anadolu ticaret yolunu kullanan katırcı ve kervancıların Çerkeş-Ovacık-Safranbolu-Bartın güzergahını izledikleri de tespit edilmiştir.Cumhuriyetin ilk döneminde Ovacık,Çankırı ili Çerkeş ilçesine bağlı bir bucak iken ,1957 yılında ilçe olarak kurulması öngörülmüş 01.04.1959 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak Çankırı ilinin ilçesi olmuştur. 1995 yılında Karabük’ün il statüsü kazanmasıyla Ovacık ilçesi Karabük iline bağlı bir ilçe olarak belirtilmiştir.

İlçenin Coğrafi Yapısı :

41 Kuzey Paralelleri ile 32 Doğu Meridyenlerinin kesişiminde bulunan ilçemizin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 376 km2'dir. İlçemiz en yüksek Ilgaz ve Köroğlu dağlarının uzantısında yer almakta olup bu nedenle ormanlık,dağlık,engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip bulunmaktadır.Toplam yüzölçümünün daılımına baktığımızdsa;%67 si ormanlık alan (250 km2),%18 ‘i tarım dışı alan(70 km2,%13’ü tarımsal alan (50 km2) ve %2’si çayır ve meralık alanla (6 km2) karşılaşmaktayız. Ormanlık alanlarımızın üst florası yoğunluklu oalarak Karaçam,Sarıçam ve bunun yanında meşe ve kayın türlerinden oluşmakta olup ,alt florada Kızılcık,Kışburnu ve fındık türleri bunmaktadır.Dağlık ve yaylalık yapılar içerisinde en yüksek anlarımız 1400 rakıma sahip olan Kıraçtepesi (Çallı) ve Boduroğlu yaylalarıdır. Bunların yanında Ahmetler-Göktepe-Kocadağ ,Çam Doruğu, Dazkırı tepe ,Kavaklar-Erenler dağları ;Göllü yayla ,Kiraçli su yaylası, Çatak-Belen yaylaları mevcuttur. Bu dağlık alanların dışında yer yer düzlük alanlarda parçalı olarak bulunmaktadır.Bu düzlük alanlar içinde önemli sayılabilecek olanı,ilçemizin kuzeyinden gelen Soğanlı(Melan) çayının yatağı boyunca doğuya doğru uzanan Melan ovasıdır. Soğanlı çayı, kışın akan ve yazın kuruyan pek çok küçük çaplı çayların bulunduğu ilçemizde en büyük akarsudur. Bu çay Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören ilçelerinden geçen Uluçay ile birleşerek ,ilçenin kuzeyinde Araç çayına katılarak ,sonrasında Filyos üzeinden Karadeniz’e dökülür.Soğanlı çayı dışındaki diğer su havzaları Küçüksu köyü Karagöl mahallesi mevkiinde Karagöl ve Sülük köyü mevkiinde sülük göllerimiz bulunmaktadır. İlçemizde karasal ve tipik Karadeniz iklimi görülmekte olup; kışlar soğuk ve kar yağışlı ,yazlar ise serin ve yağışlı geçmektedir. Kışın ortalama 90-100 gün arası don olur. Kar yağışı gün sayısı ortalama 50-60, yağmurlu gün sayısı ise ortalama 50-55 gündür. Yıllık yağış ortalaması 600 cm3'dür.
İlçemizde bu coğrafi yapılar dışında önemli sayılabilecek kanyon yoktur.

İlçenin Nüfus Durumu :

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçemizde toplam nüfusu 5455'dir. Nüfusun 1728’i İlçe Merkezinde, 3727 ‘si ise İlçeye bağlı köylerde ikamet etmektedir.

Köylerimizin nüfus dağılımına baktığımızda en kalabalık köylerimizin 339 nüfusu ile Kışla,189 nüfusu ile Erkeç köyleri olduğunu görmekteyiz.Bunun yanında 38 köyümüzün nüfusu 150 ‘nin altında olup,en düşük nüfuslu köyümüz 33 nüfusu ile Belen Köyüdür.1728 Merkez nüfusun 987’si erkek,741’i kadın olup;3727 köysel nüfusun 1817’si erkek,1910’u ise kadın nüfustur.Nüfus kütüklerimizde Ovacık İlçemize kayıtlı nüfus sayısı 31.343’tür.Bunların 15.265 Erkek,16.078 ‘i se kadın nüfustur.1 Ocak 2005 -09 Aralık 2005 tarihi itibariyle Nüfus Müdürlüğü kayıtlarlına göre 51 doğum,35 ölüm,26 evlenme,1 boşanma işlemi yapılmıştır.İlçede nüfusun büyük kısmı yaşlı nüfus olup,genç nüfusun ilçemizde çalışma ve istihdam imkanlarının kısıtlı olması,şehirlerde eğitim imkanlarının fazla olması gibi değerlendirmelerle Karabük,İstanbul ve Ankara İllerimize göç etmesi ile aktif nüfus azdır.Özellikle bu göç olgusu nedeniyle son 20 yılda ilçe nüfusunun % 41 oranında azaldığı tespit edilmiştir.
İlçe nüfusunun özelliğine baktığımızda nüfusun daha çok kamu görevlileri, işçi ve memur emeklileri, esnaflar, tarım, hayvancılık ve orman işçiliği ile uğraşan kesimlerden oluştuğu görülmektedir. Nüfus Müdürlüğü tespitlerine göre ilçemizde 1816 Emekli mevcuttur. Bunların 635’i Emekli Sanığından, 1024 SSK Emeklisi, 155 BAĞ-KUR, 2 OYAK’tan emekli olmak üzere toplam 1816 emekli mevcuttur.

YILLAR İLÇE MERKEZİ KÖYLER TOPLAM
1980 853 8255 9108
1990 1453 5632 7085
2000 1728 3727 5455
Tablo 1 : Son 20 yıldaki nüfus değişimi

İlçe ekonomisinin zayıf oluşu, İlçede aktif nüfusu diğer İl ve İlçelere göçe zorlamaktadır. Tablodan anlaşılacağı gibi son 20 yılda ilçenin toplam nüfusu % 41 azalarak 9108’den 5455’e düşmüştür.

Grafik 1 : Son 20 yıldaki nüfus değişimi
Ovacık İlçesine bağlı, merkez ve köylerin nüfusu ile hane sayıları çizelge ile gösterilmiştir.

S.NO BİRİMİN ADI HANE SAYISI TOPLAM NÜFUS 

1. Ovacık Merkezi 222 1728
2. Abdullar Köyü 40 87
3. Ahmetler 54 115
4. Alınca 15 43
5. Anbarözü 50 121
6. Avlağıkaya 36 72
7. Başboyunduruk 36 85
8. Belen 24 33
9. Beydili 31 82
10. Beydini 28 76
11. Boduroğlu 34 40
12. Boyalı 42 116
13. Bölükören 23 37
14. Çatak 28 75
15. Çukur 38 90
16. Doğanlar 37 46
17. Dökecek 19 48
18. Dudaş 85 158
19. Ekincik 71 128
20. Erkeç 59 189
21. Ganibeyler 42 84
22. Gökçedüz 12 34
23. Gümelik 54 139
24. Güneysaz 18 47
25. Hatıpoğlu 21 83
26. İmanlar 21 35
27. Kavaklar 16 49
28. Kışla 88 339
29. Koltuk 17 50
30. Küçüksu 41 73
31. Pelitçik 38 122
32. Pürçükören 45 97
33. Sarılarsonya 50 118
34. Sofuoğlu 26 77
35. Soğanlı 34 69
36. Sülük 54 105
37. Şamlar 41 104
38. Taşoğlu 32 104
39. Yaka 26 162
40. Yaylacılar 23 47
41. Yeniören 31 57
42. Yığınot 21 49
43. Yürekören 23 42
TOPLAM 1746 5455
Tablo 2 : İlçemiz merkez ve köylerinin hane sayıları ve nüfusları
Nüfus Kütüklerimizde kayıtlı Ovacıklı sayısı 65.766'dir. Bu nüfusun 31.270'i sağ nüfus olup, 16.096'sı Kadın, 15.174'ü erkektir.

İlçenin mülki sınırları ve İdari yapı :
İlçemizin kuzeyinde Safranbolu ilçesi,kuzeybatısında Karabük il merkezi;güneyinde Çankırı ili Çerkeş ve Atkaracalar ilçeleri,güneydoğusunda Çankırı ili Bayramören ilçesi;batısında Eskipazar ilçesi;doğusunda ise Kastamonu Araç ilçesi bulunmaktadır.Karabük iline bağlı olan ilçemiz 42 köy ve 1 merkez mahalleden ibarettir. İlçeye bağlı bucak yoktur.Arazinin dağlık ve engebeli oluşu nedeniyle toplam 137 yerleşim ünitemiz bulunmaktadır.


İlçe ve köylerin mahalle durumları aşağıya çıkartılmıştır.

S.N BİRİMİN ADI
MAHALLE ADI TOP.MADEDİ
01 Ovacık Merkezi Merkez Mahalle 1 adet
02 Abdullar Köyü Gülefler, Akçapınar, Saitler 3
03 Ahmetler Aydınlar,Çolakoğlu,Ganioğlu,Musatlar,Sofular,Yukarı M. 6
04 Alınca - -
05 Anbarözü Aşağı Mahalle, Asarcık, Çevre, Yahyaoğlu 4
06 Avlağıkaya Kaşı Mahalle, Emirler, Hocamah. 3
07 Başboyunduruk Musallar 1
08 Belen Sonya 1
09 Beydili Kılavuzoğlu, Karaoğlu 2
10 Beydini - -
11 Boduroğlu Deveci, Beşiroğlu, Kızık 3
12 Boyalı Hatlar, Hocaoğlu Köprüsü 2
13 Bölükören Ortaca 1
14 Çatak Karaağaç 1
15 Çukur Bicikler, Mustafaağa, Eyerciler 3
16 Doğanlar Yiğitler 1
17 Dudaş Dağdibi, Çay, Çataklıoğlu, Alizayım, Dodan, Mıcık, Kayalar, Kızılelma, Gövez, Yuvalar, Sarıoğlu 11
18 Dökecek Sağıroğlu 1
19 Ekincik Esenler, Kadıoğlu, Yayalar, İnceoğlu 4
20 Erkeç Eyberler, Dökük, Şamlı, Kızgun 4
21 Ganibeyler Keçiler 1
22 Gökçedüz Akbıyık 1
23 Gümelik Toklar, Sütcü, Sindire 3
24 Güneysaz Saz 1
25 Hatıpoğlu - -
26 İmanlar Demirciler, Bedirler, Ömerler 3
27 Kavaklar Kargalı 1
28 Kışla Cingiller, Kahveci, Pazaryeri 3
29 Koltuk Karşı Mahalle 1
30 Küçüksu Sürler, Karagöl, Hatlar 3
31 Pelitçik - -
32 Pürçükören Hatıpoğlu, Karakoyunlu, Tepe, Pirahmetler 4
33 Sarılarsonya Sonya, Yunuslar 2
34 Sofuoğlu Sarıoğlu 1
35 Soğanlı Aşağı Mahalle, Üzümcük 2
36 Sülük Söğütcü, Göcek, Dere 3
37 Şamlar Orta Mahalle, Şaylar 2
38 Taşoğlu Akhisar, Erdegöl, Yayaoğlu 3
39 Yaka Terzi, Muratoğlu, Gömeçler,Güneşler 4
40 Yaylacılar - -
41 Yeniören Bakırcılar, İlyaslar, Osmanağa 3
42 Yığınot Alkısrak, Eskiköy 2
43 Yürekören - -
Tablo 3 : İlçemiz köyleri ve bağlı yerleşim birimleri

Konut Durumu :

İlçemizde toplam hane sayımız 1746 dır.Bunun 222’ si ilçe merkezinde,1524’ü ise köylerimizde bulunmaktadır.Toplamda her haneye düşen nüfus sayısı 2 kişidir.Konut yapı özellikleri olarak merkez de büyük oranda betonarme tipi,köylerimizde ise genelde tipik Karadeniz ağaç arası kerpiç ve ya tuğla yığma yapı tipleri görülmektedir.Eski tip yapılarımızda zemine oturtturulmuş,taşıyıcı duvarlar ahşap karkas olan ve dolgu malzemesi çamur ile harçlanmış kerpiç veya tuğla,tavan kısmıda tahtayla kaplnarak çatı yapımında ahşap kalaslar kullanılmıştır.Genelde %35 meğilli yapılan çatıların örtüsü Marsilya veya alaturka(Oluklu) kiremit ile yapılmıştır. İlçemiz ve köylerinde son yıllara kadar, genelde temel duvarı yapılmadan, binalar zemine oturtulmuş, taşıyıcı duvarlar, ahşap karkastır.Bu tip binalar 2 katlı olup,alt kat hayvan barınağı,üst kat ise ev olarak kullanılmaktadır.İlçe merkezinde kamu lojmanı olarak 20 dairelik Belediye sosyal konutu,İlçe Tarım Müdürlüğüne ait 6 konut,PTT Müdürlüğüne ait 2 daire,YİBO Müdürlüğüne ait 20 dairelik lojmanlar bulunmaktadır.Orman İşletme şefliğine ait 8 adet lojman bulunmaktadır. Yığınot köyünde ki heyelan nedeniyle ilçe merkezine 20 dairelik afet konutu yapılmış, köy sakinleri 2002 yılından itibaren konutlarında ikamet etmektedirler.

İlçenin Ekonomik Yapısı ve Çalışma Hayatı:

İlçemiz çalışma hayatında canlılık görülmemekle birlikte ilçe nüfusu yaşantısını tarım,hayvancılık,kamu görevlisi olma,emekli olma,küçük çaplı esnaflık ve atölyecilikle idame ettirmektedir.Sanayi tesisi bulunmayan ilçe iş sahası olarak 1 marangoz, 1 kaynak atölyesi , 1 hızar atölyesi, 1 elektrikle çalışır un değirmeni, 1 adet ekmek fırını ve 1 adet benzin istasyonu, 1 adet berber, 3 adet kahvehane, 1 adet lokanta, 2 adet tuhafiye, 1 adet eczane,7 adet bakkal, 2 adet manav, 1 Kasap, 1 Pasta hane, 1 Kırtasiye dükkanı , 1 ayakkabıcı ve 1 adet nalburiye ve 1 adet eczane mevcuttur. Bu işyerlerinde iş sahibi dışında istihdama gerek duyulmamaktadır.Bu nedenle ilçede istihdam imkanları kısıtlı olduğun genç nüfus büyük çapta büyük şehirlere göç etmiştir. Tarımsal ve hayvansal üretim ise genelde pazara yönelik değildir.

Sosyal Yaşantı :

İlçemizde sinema, kulüp, salon ve buna benzer eğlence yerleri mevcut değildir. Boş zamanları geçirildiği 3 adet kahvehane bulunmaktadır. Bunun yanı sıra arkadaş ve aile ziyaretleri ve sportif aktiviteler ile sosyal yaşantı zenginleştirilmeye çalışılmaktadır.


İlçenin Kültür Dokusu :

İlçemiz ve köylerinde Türk Milli kültürü yaşanmaktadır.Sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisi dışında kalmış olan İlçemiz ve köyleri genel olarak, kapalı toplum özelliği taşımaktadır. Bu durumun tabii neticesi olarak, İlçemiz köylerinde milli gelenekler toplum hayatına hakim bir haldedir.İlçemize bağlı köylerimizde halen köy odaları bulunmakta, geleneksel Türk misafirperverliğinin en güzel örnekleri bu köy odalarında sergilenmektedir. Odalar, sosyal olayların tartışıldığı, düğün nişan,dini bayramlarda çok sayıda insana hizmet etmeğe elverişli mekanlar olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Dini bayramlarımızın arifesinde ziyrat adı verilen dini merasim yapılır. Burada tüm koşuların katılmasıyla her evden gelen helva ve ekmekler bir araya toplanır, buradan toplanan ekmek ve helvalar karıştırılarak toplananlara dağıtılır ve dualar okunur. Aynı gün mezarlıklar ziyaret edilir, dualar okunur.

İlçemiz ve köylerinde yağmur yağmadığı yıllarda yağmur duasına çıkılır. Bu duada topluca namaz kılınır, Kurban kesilir, kurban eti ile pilav yapılarak beraberce yenir. Yağmur duaları öteden beri halkın ziyaret ettiği türbeler olup, el avuçları aşağıya çevrili olarak dualar yapılır.
İlçemiz ve köylerinde ölen her kişi için cenaze töreni düzenlenir. Ölen kişinin çocukları, ailesi ve yakın akrabaları yanında olursa cenazesi hemen defnedilir. Eğer ölen kişinin çocukları, ailesi ve yakın akrabalarından bir kısmı gurbette ise haber verilir ve cenaze bekletilir. Ertesi günü defnedilir. Cenazeye katılanlara komşular tarafından hazırlanan yemekler verilir. Ölenin ruhu için yedi ve elli ikincisi günleri mevlit okutulup dualar edilir. Mevlide katılanlara yemek verilir. Ölen kişi için ilk dini bayramın arifesinde komşulara helva -ekmek dağıtılır.


Efsaneler :

İlçemize bağlı Taşoğlu köyünün Asar mahallesinde bulunan tarihi camiinin ermişler tarafından geyiklerle ormandan taşınan kereste ile yapıldığı söylenmektedir. Bir gün sabaha karşı yine geyiklerle köylünün ekinlerinin içinden kereste taşınırken bazı köylülerin görmesi üzerine bağırdıkları, kereste taşıyanlara sitem ettikleri, bunun üzerine kereste taşıyan bu ermişler de köylülere hitaben," ekin önünden yatar, arka kısmından kalkar, hepinizin boğazında çıksın" demişler. O günden sonra bu yöre halkı hep urlu (dış guatrlı) olmuşlar. Bu yörede yaşayan insanların bu yüzden urlu (dış guatrlı) olduğu söylenegelmektedir.

- Atasözleri ve Deyimler :

- Üstüne elzem olmayan söze karışma.
- Söz söylemesini bilirsen söz eyle, ibret alsınlar, söylemesini bilmezsen mecliste sükut eyle, seni bir adam sansınlar.
- İlmi olmayan alim olmaz, alim de lazım, zalim de lazım.
- Dibini görmediğin göle, taş atma.
- Okur yazar isen, al eline kalemi, durma yaz. Cahil isen durma yer kaz.


Yöresel Yemek ve Tatlılar :

Tarhana Çorbası, Un Çorbası, Göce Çorbası, Keşkek, Aşure, Kısır, Malak (Un dolması-Hamur), Yoğurtlu (Katıklı) Yumurta, Çullu Börek, Bandırma (Bandırma yağlı ekmek), Cevizli Ekmek, Göbü, Çizleme, Un Helvası, Bişi,


El Sanatları :

İlçemiz ve köylerinde önceleri ip bükümünde çıkrık denilen alet kullanılırdı. Günümüzde kullanılmamaktadır. İlçemiz ve köylerinde el sanatları olarak eskiden beri süregelen koyun yünü ile keçi tiftikleri yöremizde mengere adı ile bilinen aletle ip haline getirilmektedir. Elde edilen bu iplerden beş şiş ile yün çorap örülmektedir.

Övendire, döven, tırmık, yaba, diğren, anadut, masa, sandalye, sepet gibi ağaç işleri, mezar taşı, eldeğirmeni taşı, kösüre gibi taş hammaddeli el sanatları, çapa, keser, balta, bıçak, orak, saban, pulluk gibi demirden yapılan el sanatları yapılmaktadır.

Evlenme Adetleri :

Kız İsteme, İlçemiz ve köylerinde, öncelikle gelin adayı iki şekilde belirlenir.
1- Gelin ve damat adayı anlaşır ve konu ailelere duyurulur.
2- Görücü usulü ile istenir.

Takılar :

İlçemiz ve köylerinde genellikle altın, yüzük, bilezik, küpe, zincir veya set, beşibiryerde, saat gibi eşyalar takı olarak kullanılmak tadır.

Geleneksek Kadın Erkek Giysileri :

İlçemiz ve köylerinde Cumhuriyet'in ilanından ve inkılapların yerleşmesi sonrası modern giyime uygun olarak, içinde gömlek, üzerinde yelek (bazen) ceket ve pantolondan oluşan takım elbise giyilir. Daha evvel alta şalvar, üste iç gömlek, üzerine mintan, yelek ve ceket giyilirdi.

Erkekler kundura adı verilen çivili ayakkabı, çarık giyerlerdi. Şimdi ise bunun yerini yöre halkının iskarpin dedikleri normal ayakkabı ya da cizlavent denilen lastik ayakkabı almıştır.

Yörenin Alim, Şair veya Ünlü Kişileri :

İlçemiz ve köylerinde yetişmiş alimler bulunmamaktadır. Yine İlçemiz ve köylerinde yetişmiş şair de bulunmamaktadır.
İlçemiz köylerinden milletvekili seçilen ünlülerimiz ise Ekincik köyünden 20, 21 ve 22 dönem İstanbul Milletvekili seçilen, 58 ve 59. Cumhuriyet Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Ali ŞAHİN, Ganibeyler köyünden 21. dönem Karabük Milletvekili seçilen İlhami YILMAZ ve Yığınot köyünden 22. dönem milletvekili seçilen Ali ÖĞÜTEN’ dir.


Arkeolojik Kazılar :

İlçemiz ve köylerinde Arkeolojik kazılar yapılmamakla birlikte, Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde Lidya uygarlığına kadar uzanan mağaralar, kurutma kayası, gözetleme kulesi Abdullar köyünde, Anbarözü köyü Çevre mahallesinde, Çatak köyü Şıhlar mahallesinde, Boyalı köylerinde Türk İslam dönemine ait tarihi camiler vardır. Pürçükören köyü Gerdek Boğazı kaya mezarları 7.yy. ve daha eskilere dayandığı tahmin edilmektedir. Mezarların ilk tespitini yapan L. Leonhard' dır. Mezarların genel görünümü üçgen alınlıklı, giriş ve üç odadan oluşan, birbirine açılan odalardan meydana gelir. Niş bulunan odalarda tavan süslemesi olarak içi içe dikdörtgenler kullanılmış ve ağaç mimarisi taklit edilmiştir.


Sütun başlıkları hurma yaprağı ile süslü olup doğu mimarisinin etkisi görülür. Karain Kaya Mezarı Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde,mahallenin güney batısında kayalara oyulmuş ve dört odadan meydana gelmiştir. Kayadibi mağarası yine Karakoyunlu mahallesinde, at nalı biçiminde girişi olan mezar odası vardır. Mahallenin doğu kısmında kaya içine oyularak yapılmış arslan başları bulunmuştur. İlçemizin bazı köylerinde de tarihi eser kalıntıları bulunmaktadır.

İlçede Tarım ve Hayvancılık:

İlçenin ekonomisinde en önemli pay tarımdır. Bunun yanında önemli bir gelir kaynağı da emekli maaşlarıdır. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı başta Kardemir olmak üzere bölgedeki sanayi kuruluşları ve işyerlerinden emekli olmuştur. Zaten köylerde yaşayanların en önemli kısmı da bu emekli grubudur. Küçük işletmeler halinde yapılan tarımın yanında hayvancılık ve orman işçiliği de önemli geçim kaynakları arasındadır. Sanayi yoktur. Ticaret ise son derece sınırlıdır.


Tarım :

İlçede iç tüketime yönelik tarım yapılmaktadır. Toprağın yapısının çok engebeli olması nedeniyle istenilen düzeyde üretim artışı sağlanamamıştır. Genel olarak tarımsal ürün hububata dayanmakta, özellikle buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır. 1982 yılından itibaren Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünce yem bitkileri ve baklagil ekimine yönelik çalışmalar başlatılmış halen devam etmektedir.

İlçenin Tarımsal Yapısı :

İlçemiz ve köylerinin arazi yapısının engebeli ve dağlık oluşu nedeniyle tarıma elverişli araziler mevcut değildir. Mevcut araziler meyilli bir yapıda ve küçük parçalar halindedir. Sulanan arazinin az olması sebebiyle hububat ve yem bitkileri tarımı ile hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır.


Bitkisel Üretim :

Arazi Dağılımı :

İlçenin Yüzölçümü : 37.600. Hektar
Tarım Alanları : 5.000. Hektar % 13,0
Çayır Mera Alanları : 600. Hektar % 2
Orman-Koruluk Alanları : 25.000. Hektar % 67
Diğer Alanlar : 7.000. Hektar % 18,0


Tarım Arazilerinin Kullanımı :

Nadas alanı : 1.200. Hektar % 24
Hububat Ekim Alanları : 2.600. Hektar % 52
Ekim yapılmayan Alan : 350. Hektar % 7
Sebze Alanları : 150. Hektar % 3
Meyve Alanları : 68. Hektar % 1
Bağ Alanları : 2. Hektar % 0,04
Yumrulu bit.Ekim Alanı : 130. Hektar % 3
Yem Bitkileri Ekim Alanı : 500 Hektar % 9,96

İklim şartları nedeniyle sebze ancak Abdullar Köyü Saitler Mahallesi, Anbarözü Köyü Çevre Mahallesi, Beydini ve Soğanlı köylerinde yetiştirilmektedir. Bu köylerin dışında genel olarak susuz tarım yapılmaktadır. İlçe Tarım Müdürlüğünce çiftçilerimize çeşitli miktarlarda sebze tohumu,yabancı ot ve böcek ilacı ile fidan dağıtımı yapılmıştır.

Toprak Sınıfları Dağılımı :

İlçemiz genelinde bulunan toprakların geneli killi ve kumlu topraklardır.

Bitkisel Üretim ve Verim :

ÜRÜNLER EKİLİŞİ(Ha) ÜRETİM(Ton) VERİM(kg.Ha.)

Buğday 1500 2538 175 Arpa 700 1295 185
Yulaf 7 7 100
Fiğ (Dane) 100 90 100
Fiğ (Ot) 500 1500 -----
Fasulye(Kuru) 50 70 140
Nohut 0,5 0,2 50
Korunga 15 55 ----
Lahana (Beyaz) 0,2 5 25000
Marul (Kıvırcık) 0,2 2 10000
Marul (Göbekli) 0,5 5 10000
Ispanak 1,5 12 8000
Pırasa 0,1 0,1 1000
Kabak (Sakız) 0,5 10 20000
Kabak (Bal) 0,6 15 25000
Salatalık,
0,9 18 20000
Domates 1 22 22000
Biber(Çarliston) 0,4 4 10000
Biber (Dolmalık) 0,1 0,8 8000
Fasulye(Taze) 40 220 5500
Soğan (Taze) 0,25 3,75 15000
Turp (Bayır) 0,1 1 10000


MEYVELER KAPLADIĞI AĞAÇ DAĞINIK TOPLAM AĞAÇ BAŞINA ÜRETİM
ALAN SAY. AĞAÇ SAYISI MEYVE VEREN ORT.VERİM TON
(HEKTAR) AĞAÇ SAYISI (Kg)
Armut 18 3100 900 4000 3 12
Ayva - - 350 350 12 4,2
Elma(Golden) 5 1500 650 2150 2 4,3
Elma(Starting) 5 1500 700 2200 2 4,4
Elma (Amasya) 4 1200 600 1800 1,5 2,7
Elma (Diğer) 36 7500 2200 9700 3 29,1
Muşmula(Döngel) - - 280 280 2 0,56
Erik(Tüm Çeşitler) - - 14200 14200 1 14,2
Kızılcık - - 2800 2800 2 5,6
Kiraz 5 900 1000 1900 10 19
Ceviz 1 160 2500 2660 2 5,32
Dut - - 700 700 15 10,05
Bağ 1,2 - - - - 1,2Tarımsal Sulama :

İlçemiz genelinde 430 Hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır

Tarımsal Mekanizasyon :

Traktör : 330 Adet
Römork : 300 “
Patoz : 270 "
Pulluk : 310 “
Kültivatör : 280 “
Tahıl Mibzeri : 3 “
Kombine Tah.Mib. : 1 “
Çayır Biçme Mak. : 70 “
Mısır Silaj Mak. : 1 “
Yem Kırma Mak. : 5 “
Sırt Pülverizatörü : 12 “
Motorlu Pülv. : 6 “
Toz Atar : 1 “
Selektör : 3 "
Motopomp : 12 "
Biçer Makinası : 100 "
İlaçlama Motoru : 2 “
Motorlu Sırt Atamizörü : 3 “

Tarımsal İlaç ve Gübre Kullanımı :

İlçemiz genelinde zirai mücadele ilaçları istenilen düzeyde tüketimi yapılmamaktadır.

İlçe Merkezinde Satılan Gübre;

A.S. : 6.000 Kg.
A.N. : 1.050, Kg.
ÜRE : 36.000 "
DAP : 19.052 "
20.20 : 27.850 "
TOPLAM : 89.952 Ton Gübre tüketimi yapılmaktadır.
Tarımsal Kooperatifler, Ziraat Odası Kredi ve Teşvikler :

İlçemizde Tarımsal amaçlı, Tarım Kredi Kooperatifi, Doğanlar, Kışla Tarım Kredi Kooperatifi ile Ziraat Odası mevcut olup, İlçemiz Tarım Kredi Kooperatifinin 760, Doğanların 100 ve Kışlanın 50, Ziraat Odası Başkanlığının 785i olmak üzere toplam 1695 kayıtlı üyesi vardır. Çiftçilerimizin her türlü gübre ihtiyaçları Ziraat Odası Başkanlığından karşılanmaktadır. İlçemizde 3 adet yem bayisi bulunmakta olup çiftçilerimiz yem ihtiyaçlarını bu yem bayilerinden karşılamaktadırlar.

İlçe'de Uygulanan Tarımsal Projeler :
1- 2004 yılında İl Özel İdare katkılı 10 Çiftçimize 10 dekar Ceviz Bahçesi Projesi.
2- 6 Çiftçimize 6 dekar Bodur Elma Bahçesi Projesi
3- 1 Çiftçimize 1 dekar Kiraz Bahçesi Projesi.
4- 208 adet Yem Bitkileri Projesi.
5- 550 Kg Korunga Projesi.
6- 11 Ton Adi Fiğ Projesi.
7- 75 Kg. Yonca Ekimi Projesi.
8- 300Kg.Slajlık Mısır Projesi
9- 15 Ton. Bugday Tohumu Projesi
10- 450 Adet Aşılı Ceviz Projesi
11- 6 Çiftçiye 30 Adet Arılı Kovan Projesi.
12- 216 Baş Koyun Dağıtımı Projesi (46.000.53 YTL)
13- 20 Çiftçiye (19+1) 400 koyun dağıtımı Projesi .
14- Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 2 Adet Ot Slaj Makinesi Alımı Projesi.
12- Doğrudan Gelir Desteği Projesine 606 Çiftçi müracaatta bulunmuştur.
13- Seracılığı Geliştirme Projesi. (SYD.Vakfı Katkısıyla)
Resim 5 : Seracılık ilçemiz için önemli bir tarımsal imkandır.

Hayvancılık :

İlçemizde hayvan varlığı olarak, önemli bir birikim söz konusu değildir. Mevcut hayvanlar genelde yerli ırk olup, çift tırnaklılar sun' i tohumlama ile melezleştirilmeye çalışılmaktadır. 1981 yılında başlatılan sun' i tohumlama çalışmaları her yıl program doğrultusunda sürdürülmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvanların kontrolleri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Hayvan Varlığı :
İlçemiz genelinde;
Büyük Baş Hayvan Sayısı : 4.185 Adet
Küçük “ “ “ : 4.600 "
Arı Kovanı : 2.010 "
Kanatlı Hayvan Sayısı : 7.640 "
Tek Tırnaklı " “ : 600 "

Resim 6 : İlçemizin önemli büyükbaş hayvancılık potansiyeli vardır.


Hayvansal Üretim :

İlçe genelinde;

Et Üretimi : 270 Ton
Süt Üretimi : 3500 Ton
Yumurta Üretimi : 850.000 Adet
Bal Üretimi : 30 Ton
Yapağı Üretimi : 2.500 Kg.
Tiftik Üretimi : 3000 Kg.
Deri Üretimi : 250 Adet

Diğer Hayvancılık Faaliyetleri. ( Aşılama, Suni Tohumlama, Et ve Süt Üretim Tesisleri, Irk Islahı Çalışmaları.)


İlçe genelinde yapılan aşılama çalışmaları;

Büyükbaş Hayvanlarda Şap Aşılaması : 6.937 Baş
Kuduz Kelev Aşılaması : 80 “
Büyükbaş Hayvanlarda Antrax Aşılaması : 1.163 "
Küçükbaş " " " : 647 "
Sığır Vebası Aşılamaları : 6.684 "
Yanıkara Aşılamaları : 1400 "
Sağlık Taraması : 18.229 "
Suni Tohumlama : 132 "

İlçe gelinde et ve süt üretim tesisi yoktur.Resim 7 : İlçemiz SYDV 2002 yılında koyunculuk projesini uygulamıştır.


Orman ve Ormancılık :

Ormancılık İlçemiz için önemli olup, 2005 yılı sonu itibariyle 5529 m3 damga, üretim devam etmektedir. 2487 m3 Zati yakacak odun dağıtımı yapılmıştır.

Genel :
İlçemiz genelinde ormancılık faaliyetleri yönünden önemli bir canlılık yoktur. Orman ürünlerinin değerlendirilebileceği herhangi bir tesis de yoktur.

Orman Alanları :
Orman Alanı : 25.269 Hektar
Koru Ormanı : 16.555 "
Prodiktif Koru Ormanı : 10.330 "
Bozuk Koru Ormanı : 6.225 "
Baltalık Ormanı : 1.417 "
Bozuk Baltalık Orman : 1.417 "
Toplam Prodiktif(Verimli Orman) : 10.330 "
Toplam Bozuk Orman : 8.660 "

İlçe Düzeyindeki Dikili Ağaç Serveti :

İlçe genelinde dikili ağaç miktarı 998.804 hektardır.

Orman Köyleri ve Orman Kadastro Faaliyetleri :

İlçe'ye bağlı 42 köyümüzden 39'u orman içi köyüdür. 3 köyümüz de orman kenarı köyüdür. Tüm köylerimizde Orman Kadastrosu yapılmıştır.

Ormancılık Kuruluş ve Faaliyetleri:

İlçemize bağlı 1 adet Ovacık Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Merkezi, 1 adet Kışla Orman İşletme Şefliği ile 1 adet Ahmetler köyümüzde Bölüm Koruma Merkezi bulunmaktadır.

İlçemizdeki Orman Yangınları

İlçemizde 2005 yılı itibariyle 4 bölgede yangın çıkmış olup, dökümü aşağıya çıkartılmıştır.

Erkeç Köyü Göcek Mevkii : 8 Hektar
Sülük Köyü Mevkii : 1 Hektar
Abdullar Köyü Akçapınar Mevkii : 3 Hektar
Anbarözü Köyü Kocadağ Mevkii : 1 Hektar
Toplam : 12 Hektar


Resim 8 : Ormancılık ilçemizde önemli bir potansiyele sahiptir.

Kooperatifçilik :

İlçemizde Tarım Kredi Kooperatifi mevcut olup 2005 yılı sonu itibariyle, çiftçilerimize, herhangi bir zirai dağıtım yapılmamıştır. Kooperatifimize kayıtlı üye sayısı 760 'dır.

Bankacılık :

İlçemizde banka teşkilatı olarak, T.C.Ziraat Bankası Ovacık. Şubesi mevcut olup, bunun dışında Banka kuruluşu bulunmamaktadır.

Sanayi :

İlçemizde sanayi tesisleri yoktur. Küçük çapta işyerleri mevcut olup, bunlar kaynak, marangoz atölyeleri, ekmek fırını ve ağaç biçme atölyesinden ibarettir. Ayrıca elektrikle çalışır bir un değirmeni mevcuttur Bu tesisler İlçe halkının zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.

İmalat Sanayinde Genel Durum :

İlçe genelinde önemli sayılabilecek bir imalat sanayii yoktur. Sadece halkın zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda bir adet ekmek fırını, 1 adet elektrikle çalışır un değirmeni mevcuttur.

bulunan kamu ve özel yatırımları yoktur.

Enerji :
İlçemizin enerji hizmetleri BEDAŞ (TEK) tarafından yürütülmektedir. 1984 yılı Şubat ayı içerisinde Ovacık Belediyesinden ayrılarak kendi bünyesinde İşletme Şefliği haline gelmiştir. İlçe BEDAŞ İşletme Mühendisliğine bağlı yerleşim biriminden sadece İlçemize bağlı Yığınot köyü Eskiköy mahallesinde elektrik yoktur. İlçemiz elektrik enerjisini Safranbolu trafo merkezinden almaktadır. Yedek olarak İsmetpaşa Ulusal enerji hattından enerji almaktadır.


Resim 9 : İlçemiz elektriğini besleyen İsmetpaşa trafo merkezi

Kültür Turizmi :
İlçemize bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde Lidya Uygarlığına kadar uzanan mağaralar, Abdullar köyünde kurutma kayası, gözetleme kulesi, Anbarözü köyü Cevre mahallesi, Çatak köyü Şıhlar mahallesinde ve Boyalı köyünde Türk İslam dönemine ait tarihi camiler, İlçe Merkezinde Canbaba, yerli baba, Başçukur türbeleri ile Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde çeşitli türbeler, Abdullar köyü İnönü mevkilerinde ve Saitler mahallesinde kaya mezarları,Akçapınar mahallesinin doğu kısımlarında da değişik mağaralara rastlanmakta olup, söz konusu yerlerin Turizm amaçlı kullanılmadığı, sadece İlçemiz ve köylerinden yada yakın çevrelerden günübirlik ziyaretlerde bulunulmaktadır. İlçemizin bazı köylerinde de tarihi eser kalıntıları bulunmaktadır.

Yaylalar ve Yayla Turizmi :

Sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin her türlü olumsuz etkisi dışında kalmış olan İlçemiz tam bir doğa harikasıdır. Boduroğlu yaylası, Göllü yayla, Kireçlisu yaylası, Kıraçtepe (Çallıdağ) yaylası Çatak-Belen yaylaları, Sivriçam doruğu yaylası, Kocadağ yaylası, Dazkırı-tepesi yaylası, Erenlerdağı yaylası, Göktepe yaylası mevcuttur. Bu yaylalarımız günü birlik ziyaretler için uygun yerler olmakla birlikte, bugüne kadar turizm amaçlı olarak kullanılmadığından değerlendirilememiştir. Özellikle Boduroğlu yaylası yaz ve kış turizmi için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bunun yanında Soğanlı Çayı çevresindeki Ulumelan İçmecesi, Sülük Gölü, Küçüksu Köyü Karagöl mahallesinde bulunan Karagöl İlçemizin turizm açısından değerlendirilebilecek en önemli yerlerdir.

Mağaralar ve Obruklar :

İlçemize bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu mahallesinde ve Abdullar köyü, Akçapınar ve Saitler mahallelerinde yer yer mağaralara rastlanmaktadır.İlçemizde ve köylerinde obruk bulunmamaktadır.Resim 10 : Kaya Mezarı görülmeye değer bir antik kalıntıdır.

Yaban Hayatı ve Avcılık :

İlçemiz ve köylerinde yaban hayatı olmamakla birlikte, zaman zaman domuz avcılığı, yasak aylar dışında tavşan, keklik, bıldırcın ve benzeri avcılıklar yapılmaktadır.

Dağcılık :

İlçemiz ve köyleri bir doğa harikası olmakla birlikte bugüne kadar bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.


Ticaret ve Diğerleri :

İlçemizde göç olayı fazla olduğu için,ticari hayat gelişmemiştir. Buna rağmen her ayın maaş günleri olan 15-21-23'ünde sebze, meyve, canlı hayvan ve hayvan ürünleri, giyim, bakkaliye üzerine bir Pazar kurulmaktadır. İlçe ve köydeki vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarını bu pazardan karşılamaya çalışmaktadırlar. Karabük, Kastamonu, Safranbolu, Eskipazar, Çerkeş esnafları bu pazara gelerek ticari hayata ortak olmaktadırlar. Ayrıca ilçeye bağlı Kışla köyümüzde de her haftanın pazartesi günleri pazar kurulmaktadır. İlçemizde fuar, sergi açılmamaktadır.

Ulaştırma-Altyapı :

Elektrik :

İlçe Merkezi Ulusal Enerji şebekesine bağlı olup, İsmet Paşa ve Safranbolu trafo merkezinden enerji almaktadır.
Eskiden Belediye' ce yürütülen elektrik hizmetleri 1984 Şubat ayı içerisinde BEDAŞ' a (TEK'e) devredilmiş olup, çalışmalar bu kurumun İlçe İşletme Başmühendisliğince yürütülmektedir. İlçemizde Yığınot Köyü Eskiköy mahallesi dışında elekrik almayan köyümüz yoktur.
2- İçme suyu :

İlçe Merkezindeki içme suyu şebekesi ve deposu yenilenerek 1999 yılında faaliyete geçmiş olup İlçenin içme suyu sorunu tamamen çözümlenmiştir.
Yol :

İlçemiz Ovacık-Karabük, Ovacık-Toprakcuma , Ovacık-Çankırı arası bağlantılı üç ayrı yolumuz bulunmakta olup, Karabük-Ovacık arasındaki 47 km.lik karayolumuz Kastamonu Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahası içindedir. 1986 yılı Karayolları yapım programına alınan bu yolumuzun altyapısı tamamlanmak suretiyle asfaltlanması yapılmış, İlçemizin ulaşım yönünden yol sorunu çözümlenmiş, ancak yolumuzun bazı kısımlarında heyelan nedeniyle oturmalar meydana gelmiş, bu kısımların biran önce yapılması önem arz etmektedir.
İlçemizde 2005 yılı içerisinde Ovacık bağlantılı Ekincik-Ahmetler-Gümelik hattı grup yolu stabilize olarak yapımı tamamlanmış olup, asfaltlanmasına ihtiyacı vardır. İlçemiz bütün köyleri ile grup yolu bağlantısı bulunmaktadır.
Ovacık-Çankırı bağlantılı yolumuz ise 200 km. olup,Çerkeş-İsmet-paşa ayrımı Ovacık yolu üzerinden ulaşım yapılmaktadır. Bu yolumuzun tamamı asfalt kaplamadır.


Resim 11 : Ovacık-Karabük Yolu 47 km asfalt olup, oldukça virajlıdır.

Kanalizasyon :

İlçemiz şehir kanalizasyonu yeterli değildir. 1986-1988 yılları arasında 2 km.lik şehir içi ana kanalizasyon çalışmaları yapılmış olup 3 km. daha ilave edilmesi gerekmektedir. İlçe merkezi kanalizasyonunun tamamlanabilmesi için projesi yaptırılmış 2006 yılı içerisinde şebeke yenileme çalışmalarına başlanacaktır.


Ovacık Belediyesi :

Mali Durumu :

İlçemiz Belediyesinin 2004 yılı Bütçesi kesin hesabı aşağıya çıkartılmış olup,2005 yılı bütçesi kesin hesabı,2006 yılı Şubat ayında kesinleşecektir.

CARİ HARCAMALAR : 298.003.145.000.Tl.
YATIRIMI HARCAMALARI : 17.2015.560.000.Tl.
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI:16.681.435.000.Tl
VERGİ GELİRLERİ : 152.347.396.700.Tl.
VERGİ DIŞI GELİRLER : 146.960.790.321.Tl.
TOPLAM GİDERLER : 331.890.140.000.Tl.
TOPLAM GELİRLER :299.308.187.021.Tl.
PERSONEL GİDERLERİ : 205.507.000.000.Tl.
EMLAK VERGİSİ GELİRİ : 2.644.490.000.Tl.
VERGİ PARA CEZALARI GELİRİ : 4.586.800.000.Tl.

Personel Durumu :

Belediyenin Adı : KARABÜK-Ovacık Belediyesi
Çalışan Personel Sayısı :
Memur : 5
İşçi : 1
Geçici işçi : 8
Toplam : 13


Araç-Gereç Durumu :

İlçemiz Belediye Başkanlığına ait faal durumda 1 adet Makam otosu, 1 adet kanal kazıyıcı kepçe, Çevre Bakanlığı tarafından bağış olarak verilen 1 adet Fiat marka ve 1 adet Massey Fergusson marka traktör ile 1 adet İtfaiye aracı mevcuttur.


Alt Yapı :

İlçemizin altyapı hizmetleri bugüne kadar istenilen seviyede halledilememiştir. Belediye Başkanlığınca 1986-1988 yılları arasında 2 km.lik şehir içi ana kanalizasyon çalışmaları yapılmış olup 3 km. kadar daha ilave edilmesi gerekmektedir. İlçe merkezi kanalizasyonunun tamamlanabilmesi için proje yaptırılmış 2005 yılı birim fiyatlarına göre 3.000.000.YTl.sı maliyet projesi yapılmış henüz proje onaylanmamıştır.İlçemiz Belediyesine daha önce gönderilen para ile tripleks boru ve malzemeleri satın alınmıştır. İlçemiz merkezi şehir içi yolu asfalt olup diğer kısımları stabilize kaplamadır.

Önemli Yatırımlar :

İlçemiz Belediyesinin önemli sayılabilecek herhangi bir yatırımı yoktur. Belediye imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle yatırım faaliyeti olmamış, İlçe merkezinden geçen derenin ıslahı için DSİ tarafından ihale yapılmış 03.12.2003 tarihinde yapımına başlanmış olup müteahhit Satılmış SARICI tarafından yapım çalışmaları devam etmekte, % 85 parasal, % 95 fiziki yapımı gerçekleşmiştir. İlçemiz şehir içi kanalizasyonu yeterli değildir. İlçe merkezi kanalizasyonunun tamamlanabilmesi için İlçemiz Belediyesine 14.000.YTL.sı yardım yapılmış, bu para ile kanalizasyon ana şebekesi için tripleks boru ve malzemeleri satın alınmış,İlçe Merkezi kanalizasyonunun tamamlanabilmesi için proje yaptırılmış 2005 yılı birim fiyatlarına göre 3.000.000. YTL.sı maliyet projesi yapılmış henüz proje onaylanmamıştır. Çevre ve Orman Bakanlığınca çevre düzenlemesi için 10.000.YTL.sı yardım yapılmış, 8.518,23YTL lik parke taşı alınmış işin yapımına henüz başlanılmamıştır. İlçemiz merkezine Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü tarafından oturma ve çocuk parkı yapılmıştır. İlçemiz yazı mevkiine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, sporcu kamp eğitim merkezi yapımına 29.11.2004 tarihinde temeli atılmak suretiyle başlanmış çalışmalar devam etmektedir.


İmar Planı :

İlçemizin imar planı 19.06.1970 tarihinde onaylanmış olup talep ve ihtiyaca göre İmar planında değişiklik yapılmaktadır. 1996 yılı içerisinde İlçenin harita çizimi yapılmış, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereği İmar Planı İller Bankası tarafından 07.09.1999 tarihinde onaylanarak uygulamaya konulmuş, 2004 yılında imar planına İlçemize yapımına başlanan sporcu kamp ve eğitim merkezi alanı ilave uygulama planı olarak dahil edilmiştir.

Sorunları :

İlçemiz Belediyesinin Şehir içi yolu, hizmet binası ve Sosyal içerikli diğer konularda birçok sorunu olup bu sorunların Belediye imkanları ile giderilmesi mümkün değildir. 2004 yılı sonu itibariyle İlçemizde 350 bina, 65 arsa, 172 Hektar arazi mevcuttur.