• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ovacikbelediyebaskanligi

2014 yılı Nisan ayı Meclis Kararı

2014 YILI NİSAN DÖNEMİ TOPLANTISINDA ALINAN

MECLİS KARARLARI

 

            Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı kanunun 20. nci maddesi uyarınca 2014 Yılı NİSAN ayı toplantısını yapmak üzere 07.04.2014 Pazartesi günü Belediye Başkanı Odasında Belediye Başkanı Mustafa DURSUN ’ nun Başkanlığında toplandı. Toplantı da alınan kararlar;           

KARAR 1

 

            Belediyemiz Meclisince Yapılan gizli oylama sonucu Belediyemiz Meclis üyesi Salim KÜPLER ve Yakup PAR Belediyemiz Meclis Başkan Vekili olarak görev almışlardır.

            Belediyemiz Meclisince Yapılan gizli oylama sonucu Belediyemiz Meclis Üyesi Satılmış EROĞLU ve Satılmış AKA Belediyemiz Meclis Kâtibi olarak görev almışlardır.

            Belediyemiz Meclisince Yapılan gizli oylama sonucu Belediyemiz Meclis Üyesi Salim BİLGÜCÜ ve Selahattin GÜLEM Belediyemiz Encümeni olarak görev almışlardır. 

KARAR 2

 

5393 Sayılı kanunun 24. üncü maddesi gereği, İmar Komisyonuna Belediyemiz meclis üyelerimizden İlhan İsa Çınar, Satılmış AKA ve Salim BİLGÜCÜ İmar komisyonu olarak görev almışlardır. 

KARAR 3

 

            5393 Sayılı kanunun 25. inci maddesi gereği, her yıl bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Yapılan gizli oylama sonucu Belediyemiz Meclis üyelerimizden Zafer KÜPLER, Satılmış AKA ve Selahattin GÜLEM denetim komisyonu olarak görev almışlardır. 

KARAR 4

 

            5393 Sayılı kanunun 24. üncü maddesi gereği, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak Belediyemiz Meclis Üyelerimizden Satılmış AKA, Zafer KÜPLER ve Selahattin GÜLEM Plan ve Bütçe komisyonu olarak görev almışlardır. 

KARAR 5

 

2013 Yılı Faaliyet Raporu Belediyemiz Meclisince oy birliği ile kabul edilmiştir. 

KARAR 6

 

5393 Sayılı kanunun 32. inci maddesi gereği, Meclis başkan ve üyelerine, Meclis toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı kanunun 39. uncu madde uyarınca Belediye Başkanı’na ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarında Meclis Üyelerimize huzur hakkı ödenmesi uygun görülmüştür.  

KARAR 7

 

            Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliğine Belediyemiz Meclis üyeleri arasından Salim KÜPLER ve İlhan İsa ÇINAR asil üye olarak, Satılmış AKA ise yedek üye olarak seçilmiştir. 

KARAR 8

 

            Belediyemizde sendikalı olarak çalışan memurların maaşlarında sosyal denge tazminatında iyileştirme yapmak üzere Türk Yerel Hizmet Sendikası ile Belediyemiz arasında yapılacak olan sözleşmelerde Belediye Başkanı ‘ na yetki verilmesi Belediyemiz Meclisince uygun görülmüştür. izmetHhhh”””””””””””””