• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ovacikbelediyebaskanligi

2014 yılı Mayıs Ayı Meclis Kararı

2014 YILI MAYIS DÖNEMİ TOPLANTISINDA ALINAN

MECLİS KARARLARI

 

            Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı kanunun 20. nci maddesi uyarınca 2014 Yılı MAYIS ayı toplantısını yapmak üzere 05.05.2014 Pazartesi günü Belediye Başkanı Odasında Belediye Başkanı Mustafa DURSUN ’ nun Başkanlığında toplandı. Toplantı da alınan kararlar;

 

KARAR 1

 

            10 Nisan 2014 Tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik değişikliğine göre; Belediyemizde 29 Adet Memur Kadrosu, 15 Adet İşçi Kadrosu verilmiş olup, Meclisimizce onaylanmıştır.

Belediyemiz Meclisince 2014 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılacak olan geçici işçi vizesi için 12 adam x 5,29gün = 63.48 adam/ay olarak karar alınmıştır.

 

KARAR 2

 

            Belediyemiz meclisince Karabük İli Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliğine Meclis Üyemiz Yakup PAR ' ın üye olarak görevlendirilmesi meclisimizce uygun görülmüştür.

 

KARAR 3

 

            Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri yönetmeliği görüşülerek bu tür giderlerin Belediye Bütçesinden ödenmesi Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

KARAR 4

 

            Karabük Valiliği Batı Karadeniz Kalkınma Birliğine birlik Tüzüğünün 7.inci maddesine göre Belediyemiz Meclis üyelerimiz arasından Meclis üyemiz İlhan İsa ÇINAR ' ın birlik üyesi olarak görevlendirilmesi meclisimizce uygun görülmüştür.

 

KARAR 5

 

            Belediyemizin 2013 yılı Gider Bütçesi; Belediye Meclisimizin 12.11.2012 tarih ve 2012/24 sayılı kararı gereği, 1.390.000,00-TL olarak kabul edilmiş olup, 2013 yılında 942.368,71.-TL harcama yapılmıştır. 

 

01 – Personel Gideri                                                                   : 471.120,08.-TL

02 – Sosyal Güvenlik Kurumunun Devlet Prim Gideri              :   64.039,79.-TL

03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                           :  326.437,51.-TL

04 – Faiz Gideri                                                                          :   12.286,26.-TL

05 – Cari Transferler                                                                   :     8.293,63.-TL

06 - Sermaye Giderleri                                                                :   58.787,60.-TL 

07 – Sermaye Transferleri                                                           :     1.403,84 .-TL

Genel Toplam                                                                             :  942.368,71.-TL

Olup, 2013 yılında kullanılmayan 447.631,29.-TL ödenek iptal edilmiştir.

 

            Gider Bütçesine denk olarak hazırlanan Gelir Bütçesi 1.390.000,00-TL olarak kabul edilmiştir. Buna karşılık olarak 2013 mali yılı gelirimiz 1.036.201,67.-TL olarak gerçekleşmiştir.

 

01 – Vergi Gelirleri                                                                     :    37.632,65.-TL

03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                           :  150.151,26.-TL

04 – Alınan Bağış ve Yardımlar                                                  : 623.761,12.-TL

05 – Diğer Gelirler                                                                       : 244.168,43.-TL

Genel Toplam                                                                            : 1.055.713,46.-TL

Olarak gerçekleştiği görülmüş olup, Belediyemiz Meclisince kabul edilmiştir.

 

KARAR 6

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesine istinaden Belediye Meclisimizin 07.04.2014 tarih ve 2014/03 sayılı almış olduğu kararı gereğince Belediye Meclis üyeleri arasından seçilen Denetim Komisyonu üyelerimiz çalışmalarını tamamlayarak makama vermiş oldukları Denetim raporu okutturularak, yapılan oylama sonucunda 2013 yılı Belediye Denetim Raporu kabul edilmiştir. 

 

 

HAZİRAN – TEMMUZ Aylarında Meclisimizce herhangi karar alınmamıştır.