• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/ovacikbelediyebaskanligi

2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Kararı

2014 YILI EYLÜL DÖNEMİ TOPLANTISINDA ALINAN

MECLİS KARARLARI

 

 

            Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı kanunun 20. nci maddesi uyarınca 2014 Yılı EYLÜL ayı toplantısını yapmak üzere 08.09.2014 Pazartesi günü Belediye Başkanı Odasında Belediye Başkanı Mustafa DURSUN ’ nun Başkanlığında toplandı. Toplantı da alınan kararlar;

 

KARAR 1

 

            İlçe Müftülüğünün arsa talebi üzerine Belediyemiz Meclisince Mülkiyeti Belediyemize ait 137 Ada 1 Parseldeki arsasının İlçe Müftülüğüne Kur’an Kursu, Aile İrşat Bürosu, Konferans salonu gibi hizmetlerde kullanılmak üzere İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 2

 

            İlçemize ait İlave-Revizyon İmar Planları İller Bankasınca Yüklenici firma olan İMPO İmar Ltd. Şti. tarafından yaptırılmıştır. İmar Planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 4 Pafta ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Belediyemiz Meclisince oy birliği ile onanmasına karar verilmiştir.

 

KARAR 3

 

            2015 Yılı Belediyemiz Vergi, Resim ve Harç tarifeleri olan İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı Belediyemiz Meclisince belirlenmiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR 4

 

            İlçemize Karabük Üniversitesi tarafından Yüksekokul yapılabilmesi için, Karabük Üniversitesi rektörlüğüne Mülkiyeti Belediyemize ait 134 Ada 22 Parsel 38.311,91 m2 arsanın tamamının Yüksekokul yapılması için tahsis edilmesi Belediyemiz Meclisince oy birliği ile kabul edilmiştir.